Teatrimängu võitis
Jõõpre kooli 8. klassi
võistkond

Teatrimäng
5.-9. kl. õpilastele
GULLIVER
MÕTTEMÄNGUDE KODULEHEKÜLG
Jonathan Swift