Teatrimängu võitis
Jõõpre kooli 6. klassi võistkond

Teatrimäng
5.-9. kl. õpilastele
GULLIVER
MÕTTEMÄNGUDE KODULEHEKÜLG
Jonathan Swift