Teatrimängu võitis
Jõõpre Põhikooli
võistkond

Teatrimäng
5.-9. kl. õpilastele
GULLIVER
MÕTTEMÄNGUDE KODULEHEKÜLG
Jonathan Swift